مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجاره اموال و تجهیزات و اجاره عرصه و اعیان

اجاره خانه,  اصلی ها,  قوانین و مقررات

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجاره اموال و تجهیزات و اجاره عرصه و اعیان

در ادامه مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجاره اموال و تجهیزات و اجاره عرصه و اعیان آمده است

وزارت نیرو

درخواست شماره ۱۰۰/۲۰/۱۹۵۸۰ ‎‎‎ مورخ ۱۳/۴/.۱۳۸۳ آن وزارتخانه منضم به صورتجلسات کمیسیون ترک تشریفات مزایده موضوع ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی کشور به شماره ۶۹/۱۱۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۳ در رابطه ‎‎‎ با اجاره اموال و تجهیزات ‎‎‎ و شماره ‎‎‎ ۶۸/۱۱۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۳ در رابطه با اجاره عرصه ‎‎‎ و ‎‎‎ اعیان در جلسه مورخ ‎‎‎ ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ ‎‎‎ شورای اقتصاد مطرح شد و به استناد ماده ۸۷ ‎‎‎ قانون محاسبات عمومی کشور واگذاری حق استفاده ‎‎‎ از عرصه و اعیان متعلق به شرکت توانیر به شرکت توربین شهریار در سال ۱۳۸۲ ماهیانه حداقل ‎‎‎ به مبلغ یکصد و نود و نه میلیون و سیصد و شصت و نه هزار و پانصد و یک ( ۵۰۱ ر۳۶۹ر۱۹۹ ) ریال و یک ساله حداقل به مبلغ ‎‎‎ دو میلیارد و سیصد و نود و دو میلیون و چهارصد و سی و چهار هزار و دوازده ‎‎‎ (۰۱۲ر۴۳۴ر۳۹۲ر۲ ) ریال و اجاره عرصه و اعیان متعلق به شرکت توانیر به شرکت پارس ژنراتور ‎‎‎ در سال ۱۳۸۲ ماهیانه حداقل ‎‎‎ به مبلغ چهار صد و هشتاد و چهار میلیون و چهار صد و پنجاه هزار و پانصد و سی و سه ‎‎‎ ( ۵۳۳ر۴۵۰ر۴۸۴ ) ‎‎‎ ریال و سالیانه حداقل به مبلغ ‎‎‎ پنج میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون و چهار صدو شش ‎‎‎ هزار و سیصدو نود و شش (۳۹۶ر۴۰۶ر۸۱۳ر۵ ) ریال از طریق ترک تشریفات مزایده، ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات ذیربط مورد تایید قرار گرفت ‎‎‎./ن ‎‎‎

‎حمید ‎‎‎ شرکاء
معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان ‎‎‎

 

شاید این مقالات هم برایتان جالب باشد

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *