ثبت آسان املاک استیجاری

می خواهید مستاجران ایده آل را جذب کنید! ملک تان را در جامانا ثبت کنید.

خدمات بازاریابی

شما می توانید ملک تان را 40درصد سریعتر از طریق بازاریابی ملک تان روی پلتفرم های املاک اجاره دهید. میلیون ها اجاره کننده دنبال ملکی مثل ملک شما می گردند و جامانا به شما اجازه می دهد با یک کلیک به آن برسید! شما پس از 24 درخواست های اجاره دریافت خواهید کرد.