تحلیل رقابت

دانش(آگاهی) قدرت می‌آورد! پیشنهادهای رقبا را بررسی کنید و یک پیشنهاد بدهید که شما را از بقیه متمایز کند. وقتی یک پیشنهاد مطالعه شد ارسال می‌کنید و یک تاثیر مثبت با سیستم درخواست آنلاین آسان جامانا ایجاد می‌کنید یا خانه‌ی رویای‌تان فقط چند قدم فاصله دارید.

پیشنهاد خود را ارسال کنید

به خاطر داشته باشید که قیمت رقابتی تنها عامل کلیدی نیست که صاحب خانه ها در نظر می گیرند. تمام ویژگی های شخصی تان را که بر صاحب خانه ها تاثیر دارد مثل خوش حسابی، اعتبارنامه، درآمد، سابقه ی اجاره نشینی را ذکر کنید. یک پیشنهاد فوق العاده را با جامانا ارسال کنید.

درخواست هم اتاقی بدهید

آیا می‌خواهید خانه‌ی استیجاری را با دیگران سهیم شوید و هم‌اتاقی داشته باشید؟ در این صورت هم‌اتاقی بالقوه‌تان رااز طریق جامانا دعوت کنید. آن‌ها لینک دعوت‌نامه شما را دریافت می‌کنند و درخواست یا تقاضا را مستقیما برای صاحب خانه ارسال می‌کنند. به مجرد اینکه همهتایید شدند هرکس می‌تواند یک حساب پرداخت مستقل برای پرداخت سهم خود از اجاره ایجاد کند.