امضای آسان قرارداد اجاره

آسودگی کامل برای امضای قرارداد خواهید داشت .

از توافق اجاره‌ی خودتان استفاده کنید

این بهترین جا برای دو دنیا است! جامانا به شما اجازه می‌دهد کپی‌های اجاره‌نامه‌ی خود و سایر اسناد را آپلود کنید. یک قرارداد امضا شده بدون تلف کردن وقت برای هماهنگی جلسات شخصی به دست‌تان خواهد رسید.

امضای الکترونیکی برای صرفه جویی در وقت

بهره‌گیری از امضای الکترونیکی یک جایگزین عالی برای ارسال فکس‌ها یا ارسال کاغذ با فرایند درستی است. جامانا از خدمت امضای الکترونیکی امن برای فراهم آوردن امضای آنلاین راحت استفاده می کند که در نهایت در وقت شما صرفه جویی خواهد شد.

ذخیره امن مستندات

اطمینان داشته باشید که امضای آنلاین کاملا ایمن است. بعد از این که یک قرارداد بسته شد. در جامانا برای دسترسی شمادر هر زمان ذخیره می شود. مستندات شما با سطح بالایی از رمزگذاری داده های ذخیره می شود تا از محرمانگی آن ها اطمینان حاصل شود.