ارسال پیشنهاد اجاره

با ارایه پیشنهاد مناسب خودتان را از جماعت متمایز کنید.

پیشنهاد اجاره چیست؟

جامانا محدودیت هایی را که دست و پای مستاجران را می‌بندد برداشته است با وجود گزینه پیشنهاد اجاره شما می‌توانید قیمت‌تان را به صاحب خانه براساس بودجه و اولویت‌هایتان اعلام کنید. شما می توانید بسته به این که چه مقدار حاضر هستید برای یک خانه بپردازید قیمت بیشتر یا پایین‌تری را درخواست کنید.

ببینید دیگر مشاوران بالقوه چه پیشنهادی دادند

جامانا یک ارتباط شفاف را بین مستاجران و صاحب‌خانه‌ها تضمین می کند. ما مذاکرات حدسی یا مذاکرات رو در روی زشت و بعضا ناعادلانه را حذف می‌کنیم. حالا شما می‌توانید فرایند اجاره را با دسترسی به اطلاعات مهم و ذی‌قیمت کنترل کنید که در نتیجه به شما کمک می‌کند هرچه سریعتر مکان استیجاری مناسب را با اطمینان پیدا کنید.

خانه‌ی رویایی‌تان را اجاره کنید

آماده‌ی ارسال تقاضای اجاره هستید؟ عالیه! مواظب باشید یک پیشنهاد قیمتی بدهید که شما را از بقیه‌ی رقبا متمایز کند. یک پیشنهاد قوی باعث می‌شود شما پیش بیفتید و صاحب‌خانه‌ها به شما توجه کنند. با این وجود در نظر داشته باشید که فقط قیمت نیست که اهمیت دارد! شما باید شرایط صاحب خانه را احراز کنید. رویکردی نو به فرایند درخواست ملک فقط یک درخواست اجاره را پر کنید و از آن تا زمانی که خانه‌ی استیجاری‌تان را پیدا کردید استفاده کنید.