1. Home
  2. الزامات فهرست

الزامات فهرست

۱.موجر محترم شایسته است که در این فهرست اجاره‌بها به درستی و با دقت مشخص شود.

۲. اطلاعات الزامی عبارت اند از:

الف. نام ملک

ب. نشانی

پ. نوع ملک

ت. تعداد اتاق خواب

ث. تعداد حمام

ج. متراژ ملک به متر مربع

چ. اجاره ماهانه

ح. ودیعه

خ. توضیحات ملک

د. تاریخ دسترسی به (آماده شدن) ملک جهت اجاره

۳. در این فهرست نباید اطلاعات فهرست دیگری از وبسایت دیگری کپی شده باشد.

۴. باید نام ملک بیش از ۳۵ کاراکتر نباشد.

۵. باید توضیحات حداقل ۱۴۰ و حداکثر ۱۵۰۰ کاراکتر باشد.

۶. آوردن انواع اطلاعات زیر در قسمت مربوط به توضیحات ملک در مشخصات ملک شما مجاز نیست:

الف. نام شرکت

ب. یوآر‌ال‌ها

پ. شماره تلفن

ت. نشانی ایمیل

۷. برای هر فهرست وجود حداقل سه عکس از ملک الزامی است.

۸. حداقل اندازه‌ی هر عکس ۶۰۰×۸۰۰ مگاپیکسل است.

۹. نباید در یک فهرست تصاویری از فهرست دیگر کپی شود.

۱۰. هیچ ته‌نقش یا واترمارکی روی عکس نباشد.

۱۱. اگر فهرست حاوی اطلاعات لازم نباشد یا خارج از دستورالعمل‌ها تهیه شده باشد ما آن را به حالت تعلیق درمی آوریم و معوقه می شود.