آدرس :‌ تهران - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - کوچه دوازدهم پلاک ۱۶ واحد ۴

تلفن :‌ ۸۸۱۷۱۷۰۴ - ۸۸۱۷۱۷۰۵

کد پستی :‌ ۱۵۱۴۷۴۴۷۱۵

واتساپ :‌ ۰۹۳۸۷۶۳۹۸۱۵