1. Home
  2. قوانین و مقررات
[xgrid layout="1" condition="" order="DESC" featured="1" cats="15" speed="5000" count="5"]

قوانین و مقررات

معافیت مالیات اجاره: ۷ نوع مالیات بر درآمد اجاره که باید بدانید

آشنایی با معافیت مالیات اجاره می‌تواند کمک شایانی به موجران و مستاجران برای انعقاد قرارداد اجاره کند. بسیاری از مالکان یا موجران بی دلیل از عقد قراردادهای رسمی یا اخذ کد رهگیری گریزانند این عده عمدتا به دلایل مالیاتی تن به عقد قراردادهای اجاره رسمی نمی دهند و ریسک این نوع قراردادها را می پذیرند […]

کد رهگیری املاک چیست و ۵ مزیت دریافت کد رهگیری

حقوق مالک و مستاجر را بدانید

حقوق مالک و مستاجر: اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می شود .اجاره ممکن است نسبت به اشیا مانند اتومبیل ، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید. عناوین مطرح در یک اجاره […]

کد رهگیری املاک چیست و ۵ مزیت دریافت کد رهگیری

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸/۳/۱۷ + اصلاحیه

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۲/۱۱۰/۰۵ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۸ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و دادگستری و به استناد ماده (۱۲) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸/۳/۱۷ را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱– منظور از واژه قانون در […]

معافیت مالیات اجاره: ۷ نوع مالیات بر درآمد اجاره که باید بدانید

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجاره اموال و تجهیزات و اجاره عرصه و اعیان

در ادامه مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجاره اموال و تجهیزات و اجاره عرصه و اعیان آمده است وزارت نیرو درخواست شماره ۱۰۰/۲۰/۱۹۵۸۰ ‎‎‎ مورخ ۱۳/۴/.۱۳۸۳ آن وزارتخانه منضم به صورتجلسات کمیسیون ترک تشریفات مزایده موضوع ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی کشور به شماره ۶۹/۱۱۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۳ در رابطه ‎‎‎ با اجاره اموال و تجهیزات […]

کد رهگیری املاک چیست و ۵ مزیت دریافت کد رهگیری

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶

در ادامه با قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ بیشتر آشنا می شوید. ‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر ‌ماده ۱– از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون روابط‌موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ ، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه با […]

کد رهگیری املاک چیست و ۵ مزیت دریافت کد رهگیری