معافیت مالیات اجاره: ۷ نوع مالیات بر درآمد اجاره که باید بدانید

معافیت مالیات اجاره
اصلی ها,  قوانین و مقررات

معافیت مالیات اجاره: ۷ نوع مالیات بر درآمد اجاره که باید بدانید

آشنایی با معافیت مالیات اجاره می‌تواند کمک شایانی به موجران و مستاجران برای انعقاد قرارداد اجاره کند. بسیاری از مالکان یا موجران بی دلیل از عقد قراردادهای رسمی یا اخذ کد رهگیری گریزانند این عده عمدتا به دلایل مالیاتی تن به عقد قراردادهای اجاره رسمی نمی دهند و ریسک این نوع قراردادها را می پذیرند . در حالی که اکثرا از معافیت مالیاتی برخوردارند ولی نمی دانند. در این مقاله کوشش می شود معافیت مالیات اجاره به طور مبسوط توضیح داده شود تا آنان که از این معافیت ها برخوردارند با آگاهی نسبت به عقد قراردادهای رسمی و معتبر اقدام نمایند.

مالیات اجاره

ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم علاوه بر نحوه ی محاسبه ی مالیات بر درآمد اجاره به معافیت های مالیاتی اجاره پرداخته است. در ادامه به این ماده پرداخته می شود:

« درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست­ و پنج ‌درصد(25%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. ‌هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

معافیت مالیات بر درآمد اجاره

بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن و مواد بعدی که به درآمد اجاره مربوط اند معافیت های مالیات بر درآمد اجاره به قرار زیر هستند.

۱. معافیت سطح زیربنا یا متراژ

سطح زیر بنا یا متراژ ملک یا مجموع املاک استیجاری(‌مشروط بر این که کاربری مسکونی داشته باشد و برای استفاده ی مسکونی هم اجاره داده شود )  تا 150 متر مربع و در دیگر شهر ها تا 200 متر مربع از مالیات بر درآمد اجاره معاف است. به این معافیت مالیاتی، معافیت زیربنایی می گویند. . اگر سطح زیر بنای یک ملک یا مجموعه ی املاک یک موجر بیشتر از ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر در شهرهای دیگر باشدباید نسبت به مازاد این اندازه ها طبق ماده ی ۵۳ مالیات پرداخت کند.

۲. معافیت خانوادگی

چنانچه واحد مسکونی تحت اختیار یکی از اقوام درجه یک قرار داشته باشد، آن ملک از پرداخت مالیات معاف است. تنها در صورتی ملزم به این املاک مالیات تعلق می گیرد که اثبات شود مازاد بر سطح زیر ینای معاف است و  بابت آن ها اجاره دریافت می شود!

جهت برخورداری از معافیت مالیات بر درآمد اجاره خانوادگی لازم است ملک مودی مالیاتی تحت اختیار یکی از اقوام درجه یک یعنی پدر، مادر ، خواهر ، برادر، همسر، فرزند یا اجداد و حتی افراد تحت تکفل قرار داشته باشد.

نکته مهم در رابطه با این نوع معافیت این است که فقط یک واحد مسکونی را می توان در اختیار هر یک از افراد نام برده قرار داد. در صورتی که دو واحد به یک فرد داد شود یکی از آن ها مشمول پرداخت مالیات خواهد شد و دیگری معافیت خانوادگی خواهد گرفت.

۳.  معافیت اجاره پرداختی از اجاره دریافتی

این معافیت بدین نحو است که چنانچه مالک ، واحد مسکونی خود را اجاره دهد و خودش در ملک دیگری اجاره نشین باشد، نیازی نیست مالیات کل واحد را بپردازد. بلکه به اندازه تفاوت اجاره ها مشمول مالیات بر درآمد اجاره خواهد شد. این معافیت علاوه بر معافیت سطح زیر بنا و معافیت های خانوادگی است.

۴. اجاره به عنوان تنها محل درآمد

برای افرادی که غیر از درآمد اجاره ملک هیچ گونه درآمد دیگری ندارند، می‌توانند طبق ماده 84 قانون مالیات ها مستقیم از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره تا میزان سقف معافیت مالیات درآمد حقوق از مالیات بر درآمد اجاره معاف شوند. باز هم باید در نظر داشت که این معافیت علاوه بر معافیت های متراژ و سایر معافیت ها است.

ضمنا باید دانست اگر اثبات شود دریافت اجاره ملک، تنها راه درآمدی شخص صاحب ملک نبوده است، وی باید مبلغ مالیات متعلقه به علاوه یک برابر آن را به عنوان جریمه پرداخت کند.

۵.  معافیت مالیات نوسازی ملک استیجاری

هرگاه صاحب ملک  برای نوسازی، بهسازی ، بازسازی اقدام کند و برای این امر مبلغی از نهاد های دولتی یا نیمه دولتی دریافت کند، به دلیل آن که این مبالغ به عنوان درآمد ملک محسوب نمی‌شوند، بنابراین مشمول پرداخت مالیات نخواهند شد.

همچنین اگر وجه دریافتی در جهت احداث ملک یا به علت غرامت ساخت در محل سکونت پرداخت گردد، باز هم جزو درآمد ملک محسوب نمیشود و معاف از مالیات خواهد بود.

۶. معافیت مهلت تخلیه

در حالتی که صاحب واحد مسکونی، ملک خود را بفروشد و مهلت تخلیه ملک در سند انتقال قید شده باشد، طبق قانون، آن ملک تا 6 ماه از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف خواهد بود و در این مدت فرصت تخلیه به صاحب پیشین داده می‌شود.

۷.  میراث فرهنگی

بر طبق قانون، چنانچه ملکی که در آثار ملی ایران ثبت شده به سازمان میراث فرهنگی کشور انتقال یابد، از مالیات نقل و انتقال به کل و طور قطعی معاف است.  ولی در صورتی که مالکیت آن ملک تحت اختیار شخص باشد، ملزم به پرداخت حداقل 50 درصد از مالیات خواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *